top of page

Проповед за св. свещеномъченик ХаралампийВАШЕ ВИСОКОПРЕПОДОБИЕ

ВАШЕ ВИСОКОБЛАГОГОВЕЙНСТВО

БОГОЛЮБИВИ ОТЦИ

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ НА ЕЛИН ПЕЛИН

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ НА С. БОГДАНЛИЯ

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,


Днес, в този прекрасен храм на с. Богданлия, почитаме паметта на св. Харалампий – небесен закрилник и патрон на тази църква и това населено място.

Той е един от достойните Христови последователи и учители, който отдаде целия си живот на вярата Христова и се удостои да стане вдъхновяващ пример за възжелалите Христовото бреме и иго.

Разгръщайки страниците на неговото житие, ние четем: Свети Харалампий пострадал в началото на III век при римския император Септимий Север (196-210 г.). Той бил епископ в гр. Магнезия, в Тесалия. Без да се страхува от гонението, смело проповядвал истинния Бог и се стараел да отвърне людете от поклонение на идолите. Той говорел:

- Моят Цар Иисус Христос пратил пророците и апостолите, за да могат всички люде да се вразумят от тяхната проповед и да вървят неуклонно по пътя на правдата. Покланящите се на идоли предават душата си на смърт. А Иисус Христос чрез пророците и апостолите ни показват пътя към вечния живот, а не да вършим дела, които принасят на душата вечна гибел.

Езическите власти уловили светия епископ и го довели при съдията, който дълго го увещавал да се поклони на идолите. Епископът решително отказал да се отрече от Господа Бога и тогава го предали на страшни изтезания. Стържели тялото му с железни нокти, докато го одрали жив, но старецът с търпение и мъжество понасял страданието и говорел на мъчителите:

- Деца, благодаря ви, дето като стържете вехтото ми тяло, обновявате моя дух, който желае да се облече в нов, вечен живот.

Виждайки изумиталната твърдост на стареца и чудесните прояви на Божията сила, множество езичници повярвали. Всички те започнали да славят истинския Бог и мнозина от тях били осъдени на смърт. Чудесно изцерено от раните си, св. Харалампий призовал езичниците да разберат истината, изцерявал болни и чрез силата Божия правел много чудеса.

По повеля на императора той бил осъден на смърт. Когато го завели на мястото на наказанието, св. Харалампий дигнал ръцете си към небето и се помолил Богу за всички люде - да им даде телесно здраве и душевно спасение, като им умножи земните плодове.

„Господи“, казвал той в молитвата си, „- Ти знаеш, че човеците са плът и кръв. Прости им греховете и излей Твоята благодат над всички!“

След тая молитва светият старец предал душата си Богу, преди палачът да спусне меча върху него.

Свети свещеномъченик Харалампий пострадал в 198 година на 113-годишна възраст.

Ние днес не можем да си представим какво е преживял св. Харалампий. Не можем да проумеем и неговото търпение и любов, с които е победил болката. Не можем изобщо да се поставим на негово място. Защо ли?

Защото слаба е в нас вярата, неукрепнала е в нас любовта и неизяснена е в нас целта на нашето съществуване тук на земята.

Той се бе отговорел на всичко това и чрез кристалното си Богопознание спаси себе си, но и послужи за спасение на мнозина, а и служи за спасителен пример на нас, които имаме нужда от примери, за да преуспяваме в благодатта.

Св. свещеномъченик Харалампий е обичан от всички православни християни, защото е сред нас и защото ни подкрепя в духовното израстване и хванал ни за ръка ни води при Господа Иисуса Христа, представяйки ни Нему като Негово-Христово наследство.

Обичаме го и ние и гледайки неговата икона се изпълваме с благост и радост. От примера на този белобрад и смирен старец, се изпълваме с Христов дух, мъжество и търпение, чрез които свидетелствуваме Христа в света и ставаме Негови апостоли.

В този тържествен ден ми позволете да приветствам и поздравя всички вас с храмовия празник на тази Богодарувана енория от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и да Ви пожелая здраве, мир и духовен напредък, както и по молитвите на св. Харалампий, Бог да Ви дава необходимото и потребното за спасение и вечен живот. Амин.


Честит и благословен празник!

За много години!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page