top of page

Народът има нужда от духовна просвета
В дните преди Рождество Христово разговаряме с Белоградчишки еп. Поликарп, викарий на Софийския митрополит, за инициативите на Софийска епархия за отбелязване на големия християнски празник и приоритетите в работата на ръководството на митрополията. Еп. Поликарп беше назначен за викарен епископ през март т. г. и внесе някои промени в организацията на работа в митрополитската канцелария, като: публикуване графика на архиерейските богослужения за месец напред, съвместни богослужения в различни енории на епархията, участие в училищни мероприятия и концерти, срещи с епархиоти и др.

- Ваше Преосвещенство, какви са инициативите на Софийска митрополия за празника Рождество Христово?

- С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит Софийска митрополията се ангажира с организирането на няколко събития, свързани с големия празник. До сега за големите празници Софийска митрополия се „прикрепяше“ към честванията, организирани от други – енорийски храмове, училища, различни институции. Тази година ръководството на митрополията реши да инициира свои дейности, като се опре на активността на свещениците и техните помощници по места. Така беше организирано отбелязването на големия празник Въведение Богородично. За първи път епархийското ръководство прикани всяка една духовна околия да организира празнична вечер с концерт и други дейности с децата от училищата, за да бъде отбелязан подобаващо Денят на християнското семейство и православната младеж.


До момента се правеха концерти само в София, в залата на митрополията или в зала „България“. Тази година решихме да разгърнем празника във всички центрове на епархията чрез архиерейските наместничества. Бяха организирани общо осем концерта в различни дни през месец ноември. Оказа се, че това проработи и даде добри резултати в няколко направления. От една страна, свещениците се включиха дейно в отбелязването на празника и в духовното просветителско дело на Църквата. От друга страна, свещениците влязоха в по-тесни взаимоотношения и сътрудничество с различни местни организации и институции – читалища, общини, училища. Духовниците бяха окуражени да участват по-активно в живота на населеното място, а не да се ограничават само до службите в храма. Участието на свещениците в училищните празници целеше да покаже, че Църквата е отворена към хората, че тя работи и желае да просвещава народа, да го подтиква към добродетелен живот, да разяснява в дълбочина истинското значение на християнските празници.

Това, което в момента е в ход по повод празника Рождество Христово, е инициативата „От деца за деца“. Тя е за събиране на подаръци за деца в неравностойно положение, пребиваващи в болници или в друго затруднение. Подаръците се подготвят и даряват от ученици, изучаващи предмета Религия-християнство и посещаващи неделни училища в Софийска епархия. Идеята е те да подпомогнат митрополията в социалното дело, да се научат на добродетелност и това, което учат да го приложат на практика – да бъдат добър пример за обществото, за връстниците си, за учителите. Така обществото ще види, че има полза от предмета Религия, че той възпитава децата в определени добродетели – да бъдат добри и достойни хора. По този начин ще имаме основания да настояваме Религия да се въведе за повече ученици, да стане дори задължителен предмет.

Сега в митрополията пристигат подаръците, подготвени от учениците, техните учители и родители. Това е първият етап на инициативата. Радваме се на голяма активност. Вторият ще е те да бъдат раздадени на децата в нужда.

Другата инициатива е Рождественският концерт, който ще се проведе на 19 декември в салона на Софийската митрополия. В него ще вземат участие деца, изучаващи Религия в софийските средни и неделни училища. Те ще представят подготвената от тях програма в салона на митрополията.

Надяваме се тези инициативи, които започнахме тази година, да се утвърдят като традиционни в духовния живот на Софийска митрополия.

Предвижда се също така организиране на коледуване тук, в София. Коледарите ще посетят Негово Светейшество патриарх Неофит, ще минат и през по-големите храмове в столицата. Насърчаваме архиерейските наместници да организират такива празнични мероприятия около Рождество Христово за децата младежите и възрастните хора и в другите градове на епархията. Така ще се стимулират хората да посещават храма, да са ангажират с дейности около църквата. Добре ще е да има и беседа от свещеника или негови сътрудници, която да запознае дошлите ученици с празника и неговото значение, да се положат усилия те да се обръщат по-често към Църквата.

Неизменна част от нашата програма е богослужението. Стараем се да не се ограничаваме само до централните софийски храмове. Негово Светейшество и аз, като викарен епископ, и протосингелът отиваме там, където има покани за общо богослужение, за да има по-голяма празничност на богослужението, да се създаде по-голяма близост между ръководството на митрополията и енорийските свещеници, и енориашите. Нещо, което е необходимо и потребно, е да бъдем отворени за хората, да работим за добрите отношения помежду ни, да сме добър пример за всички.

През зимния период в някои храмове на епархията се отварят допълнителни кухни за бедни и ние подкрепяме тези инициативи. Последният пример е сътрудничеството с омбудсмана Мая Манолова, която вече получи благословение от Негово Светейшество патриарх Неофит да открие кухня за бедни в храм „Св. Кирил и Методий“ на Женския пазар. Социалната кухня се финансира от омбудсмана и ще стартира на 14 декември. Всяка неделя до месец април тя ще осигурява топла храна за нуждаещите се жители на столицата.

- Повечето инициативи на митрополията сякаш са насочени към децата и младежите. Те ли са основната целева група в усилията за духовно просвещаване на епархиотите?

- Мога да кажа, че нямаме приоритетна целева група. Не разделяме хората по възраст. Последните празници – Въведение Богородично и Рождество Христово, по традиция са свързани повече с децата, младежите, семейството. Затова и усилията ни бяха насочени повече към тях. Но ние не забравяме възрастните хора, тези, които са в нужда, и се грижим и за тях. Тук, в митрополията, преди Рождество Христово се подават молби за подпомагане на хора в трудно финансово състояние. Тази година беше взето решение да им се осигуряват не пари, а ваучери за храна. Нашият стремеж е да работим и да се грижим за всички. В този дух ни наставлява и Негово Светейшество патриарх Неофит, като подчертава, че всички хора са важни, независимо от възрастта си. Всички са негови духовни чеда и са под неговата духовна грижа и не бива са прави разлика и да се поставят едни или други като приоритет. Работата с децата и младежите е важна, те са бъдещето на църквата и държавата и е важно ние отрано да покажем внимание към тях, за да могат децата от малки да растат във вярата. Получава се и нещо допълнително – най-малките в семейството се оказват по-знаещи за вярата от родителите си, дори от бабите и дядовците. Те влияят върху възрастните, учат ги, предизвикват интереса им към християнството и църковния живот – казват им кога се ходи на църква, какво се прави там, какъв е този празник, знаят молитви и т. н. Има случаи, за които ми разказват – как деца карат родителите си да се венчаят, защото нямат църковен брак, да се кръстят, настояват да се пости, поне малко. Затова нашата грижа за децата много често е на първо място – заради силното влияние върху цялото семейство. Това в никакъв случай не става за сметка на отношението към другите хора.

По време на богослуженията, особено ежедневните, ние се срещаме предимно с възрастни хора. С тях работим по друг начин – като ги обгрижваме духовно чрез богослужението, чрез проповедта и разясняването на Свещеното Писание, като общуваме чрез беседи или отговаряме на конкретни въпроси.

Стремежът на Софийска митрополия е да е отворена към повече хора и част от тази политика е и сътрудничеството ни с всички институции в столицата и другите градове в епархията. При това сътрудничеството, което установяваме, е разумно, пълноценно, грижовно. Да сме си взаимно полезни – с отношение, взаимна подкрепа и помощ. Така се изгражда доверие, на което ще можем да се опрем в бъдеще при развиването в по-широк мащаб на нашата духовно-просветна дейност.

- Призивът на митрополията е за по-голяма активност в просветната дейност на енорийските свещеници, което включва и организирането на неделни училища. На епархийско ниво търсят ли се начини как да се подпомогнат неделните училища и да се осигури финансова подкрепа за учителите в тях?

- Митрополията е гласувала доверие на съответния енорийски свещеник и църковното настоятелство. По устав всички дейности в енорията са възложени на свещенството и настоятелството, те имат грижа да организират просветния, духовния, социалния, финансовия живот на енорията. Това означава, че един храм, когато подема инициатива с продължителен срок – за една или повече години, тези разходи се включват в бюджета на храма. Каквито и да са тези разходи – издръжка на неделно училище, трудов или граждански договор на преподавателя, митрополията в никакъв случай няма да спре тази инициатива, нито ще забрани отпускането на финансови средства за това дело от бюджета на храма. Ние поощряваме свещениците да организират неделни училища, дори ги задължаваме, караме ги да организират беседи по храмовете за младежи и възрастни, защото народът има нужда от християнска просвета. От друга страна, учителите, които се трудят в църквата, имат право на достойна заплащане или отплата за трудовете си. Има свещеници, които разбират това, организират нещата и не се налага някой от митрополията да ги насърчава за тази дейност, но има и такива, които се налага някой да ги побутне, да ги застави, но това е нашата работа – да ги мотивираме по един или друг начин. За да мотивираме свещениците за такава дейност инициирахме тези празнични вечери и концерти по духовните околии, които свещениците да организират. И виждаме как клирици, които досега не са се занимавали с такава организационна работа, започват да си сътрудничат с учители, с други хора, които да им помогнат, за да се направи празник за децата. Така ние им даваме възможност те да развиват своите комуникативни умения, да установят връзки с други институции по места – читалище, училище, община. Имам и такива примери за свещеници, които се вдъхновяват от добрия пример на свои събратя у нас и в чужбина и пожелават и те да посветят повече време и усилия на просветна работа с деца и възрастни, на милосърдна дейност. Така че има желание и настроение за работа сред много от свещениците в епархията. Ако доскоро някои клирици не предприемаха нищо, защото се страхуваха, че ръководството на митрополията няма да разреши и ще спре инициатиите им, то сега това вече го няма. Негово Светейшество и аз, и другите от ръководството на епархията, подкрепяме всяка инициатива и дейност, искаме да се работи неуморно, без да се жалят сили.

- Какво е вашето Рождественско послание към читателите на Двери?

Рождественското пожелание към вашите читатели е всички да бъдат живи и здрави, да пребъдват в радостта на празника и, разбирайки същността на събитието Рождество Христово, да прегърнат Младенеца Христос, да последват Неговите завети, Неговото Евангелие, да вървят по Неговите стъпки и да бъдат достойни православни християни.


Интервю на Полина Спирова

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page