top of page

ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 Г. НА АРХИЕРЕЙСКИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ (ОБНОВЯВА СЕ ПЕРИОДИЧНО)

Актуализирано: 1.05Comments


bottom of page